Zin om te dansen of te springen?

Bekijk zeker waarvoor je bij ons terecht kan en wanneer !

ONS AANBOD

Clubreglement Moving Baasrode vzw

Goeie afspraken maken goeie vrienden. Vandaar de volgende regels waar ieder lid van Moving zich aan houdt.

KLEDIJ   DANS: gemakkelijk zittende, sportieve kledij en schoeisel. De Moving t-shirt is niet verplicht maar kan besteld worden voor wie geïnteresseerd is. Noch je kledij, noch je haar mag je hinderen bij het dansen.

KLEDIJ ROPE SKIPPING: Wie komt rope skippen draagt sportkledij, stevige sportschoenen en zorgt er ook voor dat het haar niet hindert. Ook hier is een t-shirt van Moving niet verplicht maar deze kan wel besteld worden.
Na een paar lessen moet elke rope skipper een officieel (!) single rope touw hebben waar hij/zij zijn/haar naam op zet.

ETEN/DRANK – DANS: Tijdens de danslessen wordt er enkel tijdens de pauze gegeten of gedronken (zeker niet gesnoept!). Wie na of voor de les iets wil drinken, vragen we ten stelligste geen blik mee te brengen maar een flesje dat kan afgesloten worden. Breng best geen frisdrank mee maar wel water of een sportdrank.

ETEN/ DRANK – ROPE SKIPPING: Tijdens de trainingen van de rope skipping is er altijd een korte pauze waarop de springers moeten drinken (water of een sportdrank). Ook een kleinigheid eten is gewenst (een koek, geen snoep).

LES BIJWONEN: ouders, familie of vrienden die een dansles/training willen bijwonen kunnen dit mits strikte afspraken. Er worden door de lesgever enkele stoelen geplaatst. Van op die plaats mag de les worden gevolgd op voorwaarde dat dit in stilte gebeurt !!!!

KLEUTERS/ 1ste LEERJAAR: voor het vlot verloop van de les (zeker de eerste lessen) vragen we ten zeerste om je kindje zo snel mogelijk af te zetten en dan te vertrekken. Je mag (moet niet) een kwartier voor het einde van de les komen als je graag ziet wat je kind in die les gedaan heeft.

GSM: Tijdens elke les of training mag er geen gsm afgaan. Zet je gsm bij het begin van de les af en stop hem veilig weg! Dit is ook zo voor de mensen die een les bijwonen.

GEDRAG: Het bestuur heeft het recht een lidmaatschap in te trekken in geval van onaanvaardbaar gedrag. Ieder lid van Moving draagt zorg voor de accommodatie van de zalen en voor het materiaal van Moving. Moving is niet verantwoordelijk voor het beschadigen van andermans materiaal. Bij het beschadigen moet de schade vergoed worden door diegene die de schade heeft toegebracht.
Moving draagt respect, solidariteit, eerlijkheid, vriendschap en discipline hoog in het vaandel. Al wie het lidmaatschap opneemt, wordt verondersteld dezelfde waarden te respecteren. Familie/vrienden die aanwezig zijn tijdens een activiteit/les van Moving of kinderen komen ophalen/brengen, worden verondersteld het clubreglement te respecteren.

FOTO's: Bij het opnemen van het lidmaatschap van Moving Baasrode, aanvaardt ieder lid dat foto's van hem/haar mogen gepubliceerd worden op communicaties, reclames & website van Moving Baasrode. Indien je toch een bepaalde foto wenst te verwijderen, kan dit gemeld worden aan de club via email.

WE WENSEN IEDEREEN EEN FANTASTISCH MOVING JAAR TOE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Privacyverklaring Moving Baasrode vzw

Klik hier om onze privacyverklaring te bekijken (deze staat in PDF-formaat)

Competitiereglement Moving Baasrode vzw

Naast de reglementering voor de dansers en de rope skippers recreatief is er toch nog een aparte reglementering nodig voor de competitiespringers.

  1. Inschrijven in de competitiegroepen omvat twee onderdelen: het correct invullen, ondertekenen  en afgeven van bijgevoegd inschrijvingsformulier en het betalen van het inschrijvingsgeld. Het lidgeld (255€ voor beloften, junioren en senioren; 205€ voor mini’s) kan ofwel cash vanaf nu betaald worden of via overschrijving in de maanden juli, augustus (rek BE11 737 0165002 48). De ingevulde en ondergetekende formulieren moeten binnen zijn voor 1 juni 2017.
  1. Inschrijvingsgelden worden niet terugbetaald. Alleen indien een skipper om medische redenen volledig moet stoppen met rope skippen voor de rest van het seizoen, wordt mits voorleggen van een medisch attest, het inschrijvingsgeld (met aftrek van administratieve kosten en voorbije trainingskosten) terugbetaald. Terugbetaling kan tot 31 januari van het betreffende seizoen, nadien wordt dit niet meer gedaan.
  1. In juni worden de beloften-, junioren- en seniorenteams voor deelname aan de Belgische kampioenschappen samengesteld. Voor de mini’s zal dit pas eind oktober zijn. Dit gebeurt in overleg met de trainers die dit op een plichtsbewuste manier zullen doen. Bij inschrijving kunnen geen voorwaarden gesteld worden naar samenstelling van de competitieteams. Skippers kiezen bij inschrijving bij Moving om lid te worden van de club en stellen hun vertrouwen in de samenstelling van de teams zoals de trainers dit het best vinden. Een skipper die weigert met iemand in een team te springen, hoort niet thuis in de sportgeest van Moving.
  1. Alle competitiespringers die naar een Belgisch/provinciaal kampioenschap gaan, nemen deel aan de TEAMkampioenschappen. Aanwezigheid op de trainingen is dan ook zeer belangrijk omdat een team perfect op mekaar moet ingespeeld zijn. Ook stiptheid is belangrijk.  Wie niet aanwezig kan zijn, verwittigt vooraf de trainer (VIA SMS OF MAIL OF REDEN MELDEN OP DE LIJST, dus NIET MONDELING) en 1 van de teamgenoten (mag eventueel met een smsje). Alleen examens, uitstap met de school en ziekte zijn wettige afwezigheden. Een skipper deelt dus ook mee als hij niet aanwezig is, waarom dit zo is. Na elke trimester zal er overlopen worden hoe vaak een skipper onwettig afwezig was. Als een skipper zeer veel afwezig is, wordt hij/zij uitgenodigd met zijn/haar trainers door het bestuur om dit te bespreken. Het bestuur beslist dan hoe het verder moet.
  1. Elk jaar wordt een 5-daags kamp met internationale trainers georganiseerd voor de competitiespringers vanaf het 4de leerjaar. Elke junior en senior is verplicht aan dit kamp deel te nemen. Hogeschool/univ studenten zijn verplicht 2-3dagen mee te doen. Uitzondering voor examens kunnen besproken worden.
  1. Elke skipper vanaf de beloftencategorie is verplicht om een eigen wedstrijdoutfit te hebben: wedstrijdtop/t-shirt met short en trainingspak van Moving.
  1. Sms’en of bellen met je gsm doe je niet tijdens de trainingen, tenzij je de toelating van de trainer hebt. Afval (vooral lege flesjes) hoort thuis in de vuilnisbak. Kleedkamers en zaal worden netjes gehouden!
  1. Alle skippers zijn verzekerd. Ofwel krijgen zij, als ze een kwetsuur oplopen tijdens een training, verzekeringspapieren mee, ofwel kan je deze bekomen op het adres: Rosstraat 38, Baasrode. Als door de blessure de skipper meer dan een week niet kan trainen, moet hij/zij deze blessure medisch laten behandelen (in samenspraak met de clubdokter) zodat herstellen optimaal en zo snel mogelijk kan gebeuren (je bent hier uiteindelijk toch voor verzekerd).
  2. Elke belofte, junior en senior is verplicht 1 touw te hebben voor speed, 2 SR touwen, een reservekabel en 1 blokjestouw.
  3. Bij rope skippen is het schoeisel zeer belangrijk! Een degelijke sportschoen voor rope skipping is een schoen waarbij er een luchtlaag onder de hiel, of onder de ganse schoen zit. Aerobicschoenen, basketschoenen of loopschoenen zijn daarvoor het meest geschikt. Het best is ook je schoenen regelmatig te vervangen door nieuwe.

ALLE SKIPPERS dragen SPORTIVITEIT HOOG IN HET VAANDEL! 

 

Aanspreekpunt Integriteit: Dr. Patrick Herssens (PRBA4475@hotmail.com)

To The Top